ការប្រមូល Boho

ការប្រមូល Boho

ការបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍នៃភាពមិនធម្មតានៃ bohemian ជួរ BOHO របស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូទីក្រុងឡុងដ៍របស់យើងជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងចិត្ត។ ឆ្លងកាត់រដូវកាល និងបង្កើតឱ្យមានការស្រលាញ់ - ការបង្កើតសម្លៀកបំពាក់ងាយស្រួលទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរោងចក្រសិប្បករតូចៗក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។ ដោយមានការតុបតែងលំអរ ប៉ាក់ និងចរដ៏ស្មុគស្មាញ - ពួកវាមានលក្ខណៈជាស្ត្រី មានស្មារតីសេរី និងបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នក។

34 ផលិតផល
    34 ផលិតផល