ជួរជឺស៊ី

ជួរជឺស៊ី

ប៉ូលា​នៃ​អាវ​ដែល​មាន​ភាព​ស្រណុក​ស្រួល​នៃ​អាវ​រងា​បាន​រមូរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​មួយ។ JERSEY SHIRTS ជាច្រើនប្រភេទរបស់យើងត្រូវបានកាត់ជាអាវកប្បាសទម្ងន់មធ្យម ដែលមិនជាប់ ឬរំលេចខោទ្រនាប់។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការងារ ចុងសប្តាហ៍ និងរចនាប័ទ្មនៅក្រោមអាវ និងអាវប៉ាក់។ ទិញបំណែកដែលមិនពិបាកធ្វើសម្រាប់ចលនា។

8 ផលិតផល