រ៉ូបអាវ

រ៉ូបអាវ

សម្លៀក​បំពាក់​មួយ​ចំនួន​ហាក់​ដូច​ជា​មាន​ភាព​រឹង​មាំ ហើយ​រ៉ូប​អាវ​គឺ​ជា​សំលៀកបំពាក់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សម្លៀក​បំពាក់​ទាំង​នេះ។ ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ 'រូបរាងថ្មី' របស់ Christian Dior ជួរនៃ SHIRT DRESSES របស់យើង ចាប់យករូបភាពបែបទំនើប និងនារីសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអប្បបរមា និងផលប៉ះពាល់អតិបរមា។ រចនាឡើងនៅក្នុងស្ទូឌីយ៉ូទីក្រុងឡុងដ៍របស់យើង ហើយកាត់ដោយក្រណាត់ទេសឯក និងកប្បាសធម្មជាតិ បំណែកដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះនឹងឆ្លងកាត់ឱកាសដោយភាពងាយស្រួលជាក់ស្តែង។

5 ផលិតផល